Điều khoản sử dụng

Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản sau đây trước khi sử dụng website Your Live Mall. Việc sử dụng và truy cập vào trang web này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và tuân thủ các điều khoản sau đây. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

 Your Live Mall là trang web thuộc sở hữu và quản lý bởi công ty hoặc các bên sở hữu được ủy quyền. Tất cả các nội dung, hình ảnh, video, logo, tài liệu và thông tin khác trên trang web này là tài sản sở hữu trí tuệ của Your Live Mall hoặc các bên sở hữu được ủy quyền. Bạn không được phép sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ tài sản sở hữu trí tuệ nào trên trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

2. Sử dụng cá nhân

Bạn có quyền truy cập và sử dụng trang web Your Live Mall để mua sắm và tìm hiểu về các sản phẩm, dịch vụ và thông tin mà chúng tôi cung cấp. Bạn cam kết chỉ sử dụng trang web này cho mục đích cá nhân và không sử dụng bất kỳ phương tiện hoặc phần mềm tự động hoặc bất hợp pháp khác để truy cập hoặc thu thập dữ liệu từ trang web.

3. Tài khoản người dùng

Để sử dụng một số tính năng của trang web, bạn có thể cần tạo tài khoản người dùng. Bạn cam kết cung cấp thông tin cá nhân chính xác và hoàn chỉnh khi đăng ký và luôn giữ bảo mật thông tin đăng nhập của mình. Bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản và hoạt động được thực hiện dưới tên tài khoản của bạn.

4. Nội dung người dùng

Your Live Mall có thể cung cấp một số tính năng cho phép người dùng đăng tải nội dung, bao gồm bình luận, đánh giá và phản hồi. Bạn cam kết rằng nội dung bạn đăng tải không vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư nào của bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi có quyền loại bỏ hoặc chỉnh sửa bất kỳ nội dung người dùng nào mà chúng tôi cho là không phù hợp hoặc vi phạm các quy định của chúng tôi.

5. Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật được đề xuất. Tuy nhiên, việc truyền thông tin qua Internet không hoàn toàn an toàn và chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của dữ liệu bạn gửi cho chúng tôi.

6. Thay đổi và chấm dứt

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc chấm dứt bất kỳ phần nào của trang web hoặc các dịch vụ liên quan mà không cần thông báo trước. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc thay đổi, tạm ngừng hoặc chấm dứt các dịch vụ.

7. Liên kết đến bên thứ ba

Trang web Your Live Mall có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Những liên kết này chỉ được cung cấp để thuận tiện và không đại diện cho sự liên kết, chấp nhận hoặc ủy quyền từ chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web bên thứ ba.

8. Trách nhiệm pháp lý

Bạn đồng ý rằng việc sử dụng trang web Your Live Mall sẽ hoàn toàn tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và bạn sẽ không sử dụng trang web này cho bất kỳ mục đích vi phạm pháp luật nào.

9. Giới hạn trách nhiệm

Trong tối đa phạm vi cho phép theo luật pháp áp dụng, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc hậu quả nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web Your Live Mall.

10. Luật áp dụng

Các điều khoản này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của quốc gia nơi trang web Your Live Mall hoạt động.

Điều khoản sử dụng trên đây thiết lập quyền và trách nhiệm giữa bạn và Your Live Mall khi sử dụng trang web. Việc tiếp tục sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và tuân thủ các điều khoản này.

Điều khoản sử dụng
Điều khoản sử dụng
Điều khoản sử dụng
Điều khoản sử dụng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *