Điều Khoản và Điều Kiện tại HoanVuStore.com

Các điều khoản và điều kiện sau đây áp dụng cho mọi giao dịch mua bán sản phẩm trên trang Website HoanVuStore.com giữa người bán và người mua.

Nghĩa vụ của Người bán

 • Cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm cho Người mua trước khi Người mua thực hiện thanh toán.
 • Cung cấp sản phẩm đúng thời hạn và số lượng đã được Người mua thanh toán đầy đủ.
 • Hỗ trợ Người mua giải quyết các khiếu nại, thắc mắc và những khó khăn trong quá trình sử dụng sản phẩm.
 • Cung cấp các chứng từ liên quan tới việc Người mua thanh toán cho Người bán như phiếu thu, hóa đơn,… theo yêu cầu của Người mua.

Nghĩa vụ của Người mua

 • Thực hiện đúng các quy trình, quy định liên quan tới dịch vụ do Người bán quy định.
 • Thanh toán cho Người bán đầy đủ số tiền theo đơn đặt hàng kèm theo các chứng từ, hóa đơn theo quy định (nếu có).
 • Hỗ trợ và cung cấp thông tin đầy đủ cho Người bán liên quan tới các giao dịch khi Người bán có yêu cầu.

Chính sách hoàn tiền giao dịch

 • Trong trường hợp sản phẩm bị lỗi hoặc không đúng với thông tin mô tả trên trang Website HoanVuStore.com, Người mua có thể yêu cầu hoàn tiền trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận sản phẩm.
 • Người mua phải đổi trả sản phẩm trong tình trạng còn nguyên vẹn và không bị hư hỏng.

Quy trình xử lý khiếu nại

 • Người mua có thể gửi khiếu nại về cho Người bán qua địa chỉ email hoặc số điện thoại được cung cấp trên trang Website HoanVuStore.com
 • Người bán sẽ giải quyết khiếu nại của Người mua trong thời gian sớm nhất có thể.

Thời gian lưu trữ thông tin

 • Người bán sẽ lưu trữ thông tin giao dịch của Người mua trong vòng 6 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch.
 • Người bán sẽ lưu giữ các chứng từ liên quan đến khiếu nại của Người mua trong thời gian 6 tháng, kể từ ngày kết quả tra soát được Người mua chấp nhận.

Bảo mật thông tin

 • Các thông tin của Người mua khi sử dụng sản phẩm trên trang Website HoanVuStore.com sẽ được bảo mật và không tiết lộ thông tin cá nhân của Người mua cho bất kỳ bên thứ ba nào không liên quan khi không có sự đồng ý của Người mua.
 • Người bán có thể sử dụng thông tin của Người mua trên hệ thống để liên hệ như gọi điện, gửi mail, thư cảm ơn,… khi cần thiết.
 • Người bán cam kết không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào của Người mua cho bên thứ ba.